Saturday, August 8, 2009

Kursus Amalan Persekitaran Berkualiti 5S


" Kursus Amalan Persekitaran 5S "

Tarikh / Hari :
08 / 08 / 2009 (Sabtu)

Masa:
9.00 pg - 4.30 ptg

Tempat:
Dewan Gemilang SMTD

Anjuran:
Bahagian Latihan & Perkembangan Staf
SM Teknik Dungun, Terengganu.


SINOPSIS KURSUS AMALAN PERSEKITARAN 5S

PENGENALAN

Pengenalan globalisasi dan liberisasi ekonomi dunia menuntut setiap negara dan warganya berubah mengikut kehendak pasaran dan tuntutan pelanggan. Organisasi tidak mempunyai pilihan selain memperbaiki proses dan sistem penyampaian (delivery system) dengan mempertingkatkan kaedah dan pendekatan yang digunakan.


Pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan serta suasana kerja yang kondusif merupakan asas dalam pengurusan kualiti organisasi ke arah mencapai prestasi cemerlang.

5S ialah kaedah/alat pengurusan yang diamalkan oleh syarikat-syarikat di negara Jepun. Amalan 5S ini boleh mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti di dalam organisasi, menentukan kepatuhan kepada standard serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan.

Budaya penambahbaikan berterusan perlu diterapkan dalam Perkhidmatan Awam bagi mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan (service delivery) kepada pelanggan. Amalan 5S merupakan salah satu daripada inisiatif kualiti yang amat berkesan dalam usaha untuk menerapkan budaya penambahbaikan di kalangan warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak. Justeru Amalan 5S ini merupakan penggerak kepada inisiatif-inisiatif kualiti yang lain.

Fokus utama amalan 5S :-
 • Mengenalpasti, mengurangkan dan menghapuskan pembaziran di tempat kerja;
 • Meningkatkan semangat kerjasama berkumpulan; dan
 • Meningkatkan keberkesanan operasi.

FAEDAH PELAKSANAAN AMALAN 5S

Faedah dari pelaksanaan Amalan 5S ialah :
 • Tempat menjadi lebih bersih, kemas dan tersusun rapi.
 • Operasi organisasi menjadi lebih mudah, pantas dan selamat.
 • Hasilnya lebih nyata dan lebih banyak menjanakan idea yang bernas.
 • Kerumitan kerja dapat dikurangkan.
 • Kadar kerosakan mesin dapat dikurangkan.
 • Kesilapan kerja dikurangkan melalui kalis kesilapan (mistake proofing).
 • Kaedah dan standard kerja lebih jelas.
 • Kawalan stok yang lebih cekap.
 • Pengurusan stok yang lebih berkesan.
 • Penggunaan ruang kerja yang maksimum.
 • Rungutan pelanggan dapat dikurangkan.
 • Meningkatkan semangat kerja berpasukan.
 • Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.
 • Meningkatkan imej organisasi.

0 comments: